Myśl przewodnia pokazu przezroczy

Ileż to widzieliśmy projekcji, które były jedynie monotonną defiladą obrazów zebranych bezmyślnie, od sasa do łasa. Montażu przezroczy nie można realizować-podobnie jak filmu – bez myśli przewodniej. Może nią być po prostu wspomnienie, które pragnie się zachować, zdarzenie godne opowiedzenia, odczucie warte przekazania, poglądy, których słuszności trzeba dowieść. O myśl przewodnią montażu przezroczy nietrudno, trzeba ją tylko odnaleźć! Po sprecyzowaniu tematu spektaklu trzeba zastanowić się nad możliwościami jego realizacji: nad potrzebnym czasem, sprzętem i materiałami światłoczułymi, niezbędną dokumentacją. Czy to ma być dzieło o charakterze poetyckim, nastrojowym czy dokumentalnym? Czy przy opracowywaniu należy pozostawić duży margines improwizacji, czy ograniczyć się do zdjęć ściśle przemyślanych i zaplanowanych? Rozwiązanie tych problemów zależy od tematu i od temperamentu twórczego realizatora montażu: i tak np. jest oczywiste, że seria zdjęć wykonanych w czasie podróży w dużej mierze musiała być improwizowana. Rezultat fotografowania będzie zupełnie inny, jeśli fotograf, przebywając w jakiejś miejscowości dłuższy czas, ma możność poznać miejsca i obiekty, które chce sfotografować, i stwierdzić, kiedy słońce dobrze oświetla jakiś budynek lub uliczkę.

Różne możliwości projekcji przezroczy

Odpowiednio do upodobań, środków i materiału, jakimi dysponujemy, mamy rozmaite możliwości pracy, samodzielnej lub zespołowej: projekcja ręczna z komentarzem słownym, projekcja ręczna z komentarzem nagranym na taśmę magnetofonową, projekcja automatyczna z komentarzem nagranym na taśmę magnetofonową, – diaporama z komentarzem, muzyką, specjalnymi  efektami  (przenikania,  projekcja wieloekranowa itp.). Najbardziej rozwiniętą formę projekcji automatycznej z komentarzem i muzyką, nagranymi na taśmie magnetofonowej, stanowi diaporama. Nie należy jednak uważać tej formy projekcji za jedyną godną uwagi. Na przykład wykładowca ilustruje odczyt diapozytywami wyświetlanymi w rytmie zgodnym z komentarzem, omawia niektóre obrazy bardziej szczegółowo, przerywa projekcję, aby posłużyć się tablicą itp. Spektaklu zautomatyzowanego natomiast nie można nagle przerwać: każdemu obrazowi przyporządkowany jest określony tekst i odpowiadająca mu muzyka – stąd konieczność określonego czasu wyświetlania poszczególnych obrazów i trwania całego spektaklu. Podobnie jak inne rodzaje działalności artystycznej, spektakl audiowizualny nie może być wynikiem improwizacji. Trzeba mieć czas na jego przemyślenie, jeśli zajdzie potrzeba zmiany, skompletowania i uzupełnienia, aż otrzyma się doskonałość formy technicznej i artystycznej, która uczyni go niezapomnianym dla widzów. Aby osiągnąć tę doskonałość, trzeba dysponować precyzyjnie wykonanymi przezroczami.

Oprawianie przezroczy klasyfikacja

Przezrocza, wywoływane w laboratorium usługowym, fotograf otrzymuje albo nie oprawione, albo oprawione w ramki (najczęściej bez szybek). Dla zaoszczędzenia czasu i pieniędzy otrzymane z laboratorium przezrocza należy, przede wszystkim, poddać „kontroli technicznej”: wyeliminować te o złej jakości, oddzielić dublety i przezrocza o innej tematyce. Następnie pozostałe przeznaczone do projekcji (należy bezwarunkowo oprawić je w ramkizszybkami) klasyfikuje się i układa w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane. Ramki przezroczy nie mogą być zbyt grube; powinny być nieprzezroczyste i nadawać się do każdego rzutnika. Wszystkie przezrocza wchodzące w skład jednego spektaklu muszą być oprawione w identyczny sposób, w ramki tego samego rodzaju. Podczas oprawiania przezroczy w ramki należy obchodzić się z nimi nadzwyczaj ostrożnie: nie wolno dotykać palcami ich powierzchni, szybki należy przemyć spirytusem, przezrocza umieszczać bardzo starannie, zwracając przy tym uwagę na dokładne umieszczenie obrazu w okienku ramki. Oznaczenie ramek, np. czerwonym punktem w narożu, umożliwia szybkie i bezbłędne umieszczenie przezrocza w magazynie rzutnika w odpowiedniej pozycji.

Ekrany

Ekrany o powierzchni matowej – ich wydajność świetlna jest mniejsza niż ekranów omówionych wyżej, mają jednak niezaprzeczalne zalety: są tańsze, odporne na uszkodzenia mechaniczne, obraz na nich jest widoczny nawet dla widzów siedzących dość daleko od osi projekcji. Ponieważ współczesne rzutniki, wyposażone w żarówki halogenowe, dają obraz bardzo jasny, ekrany te całkowicie zdają egzamin- przydatności. Niezależnie od rodzaju powierzchni istnieją ekrany: podwieszone, podobne do map geograficznych, rozwijane za pomocą bloczka poruszanego łańcuchem lub silnikiem elektrycznym; ekran zwinięty pozostaje wewnątrz osłony przymocowanej na stałe do ściany lub sufitu, ustawiane na składanym statywie; najszybciej można je przygotować do projekcji. Projektowany obraz przezroczy o .formacie 24×36 lub 18×24 mm – formaty prostokątne – może być, zależnie od kadru, poziomy lub pionowy: w wyniku tego format ekranu musi być kwadratowy (w przeciwieństwie do ekranu kinowego, który zawsze jest prostokątny). Obraz pionowy na prostokątnym ekranie poziomym zajmowałby jedynie część jego powierzchni, a ponadto robiłby śmieszne wrażenie – w tej sytuacji kwadratowy ekran jest najwygodniejszy. Doświadczenia autora upoważniają go jednak do następującej rady: spektakl wymaga maksymalnej jednolitości przezroczy, toteż można wykonać je w formacie poziomym i wyzyskać do ich wyświetlania ekran prostokątny, „kinowy”, który być może już mamy. A co z „tematami pionowymi”, w rodzaju wieży Eiffla? Poziome jego skadrowanie byłoby oczywistym błędem w pojedynczym przypadku, lecz w spektaklu, gdy następujące jedno po drugim, przenikające się przezrocza stanowią jednolity ciąg, takiego skadrowania nie będziemy uważać za niewłaściwe.

Magnetofony i synchronizatory

Magnetofon monofoniczny lub stereofoniczny ze szpulami. Wymagają one użycia synchronizatora, którego zadaniem będzie odczytywanie sygnałów. Synchronizator umieszczony zostaje na prawym boku magnetofonu na takiej wysokości, aby taśma magnetyczna po wyjściu ze szpuli podającej przechodziła przez synchronizator, po czym zwijała się na szpuli odbiorczej. Górna ścieżka taśmy magnetofonowej zawiera zapis dźwięku spektaklu (komentarz, muzyka, efekty dźwiękowe). Ścieżka dolna jest zarezerwowana wyłącznie do rejestracji sygnałów za pomocą głowicy rejestracyjnej synchronizatora. Do projekcji usytuowanie synchronizatora jest podobne: nastawia się go na „odczyt”. Teraz synchronizator „czyta” uprzednio zarejestrowane na taśmie sygnały, które są impulsem do zmiany przezrocza. Magnetofon z wbudowanym fabrycznie synchronizatorem. Działa tak samo jak opisany wyżej układ; można go jednak szybciej uruchomić – wystarczy do tego połączenie z rzutnikiem. Rzutnik zespolony z magnetofonem. Niektórzy konstruktorzy, pragnąc zapewnić i ułatwić obsługę urządzenia (zarówno przez amatorów jak i w trakcie konferencji lub w celach reklamowych), opracowali i wprowadzili na rynki rzutniki-magnetofony stanowiące całość (magnetofon typu kasetowego).

Dobry fotograf Fotografia slubna Profesjonalizm Fotografia jako hobby Niezapomniane wesele Rozjasnianie Czulosc ekstremalna Blony o najwyzszej czulosci Fotografowanie przy slabym oswietleniu Przy swietle ksiezyca i gwiazd Unikac symetrii Rownoleglosc linii pionowych Woda Krajobraz rowninny Oswietlenie w fotografii krajobrazowej Linie w obrazie Krajobraz Zainteresowanie tematem Obiekty lustrzane Teleobiektywy Telekonwertery Oslona przeciwsloneczna Swiatlomierz Komorka selenowa Filtry Filtry korekcyjne Zadania filtrow korekcyjnych Filtry konwersyjne Torba na sprzet fotograficzny Sposob konfekcjonowania i podloze Czulosc Typ wywolywacza Ostrosc odwzorowania Barwoczulosc Blony odwracalne Blona negatywowa Swiatlo dzienne Czynniki zmienne Posrednie oswietlenie fleszem Fotografia astronomiczna Zdjecia Temat kompozycji Komentarz Kompozycja spektaklu Projekcja przezroczy a film Mysl przewodnia pokazu przezroczy Rozne mozliwosci projekcji przezroczy Oprawianie przezroczy klasyfikacja Ekrany Magnetofony i synchronizatory Projekcja przenikania Ciemnia Ciemnia domowa Oswietlenie ciemni Utrwalanie Opracowania Fotografia naukowa Oswietlenie Podczerwien Daleka podczerwien Praktyka fotografii w ultrafiolecie Zastosowanie fotografii w ultrafiolecie Odciski palcow Fluorescencja Fotografia fluoroscencyjna Fluorografia Fotografia Makrofotografia Ultrafiolet filtrowany Fotomateria Fotogramy Kamera pomiarowa Stopien odbicia wewnetrznego Duze obiektywy Obiektywy szerokokatne sprzet Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Sprzet do fotografii - Page 2 Sprzet do fotografii - Page 3 Sprzet do fotografii - Page 4 Sprzet do fotografii - Page 5 Sprzet do fotografii - Page 6 Sprzet do fotografii - Page 7 Sprzet do fotografii - Page 8 Sprzet do fotografii - Page 9 Sprzet do fotografii - Page 10 Sprzet do fotografii - Page 11 Sprzet do fotografii - Page 12 Sprzet do fotografii - Page 13 Sprzet do fotografii - Page 14 Sprzet do fotografii - Page 15