Telekonwertery

Sprawność telekonwerterów waha się od bardzo miernej do zadziwiającej. Ale nawet w najbardziej sprzyjających warunkach zespół obiektywu normalnego i telekonwertera nie dorównuje dobremu teleobiektywowi o takiej samej ogniskowej. Na ogół telekonwertery pracują najlepiej w połączeniu z obiektywami o ogniskowej 135 mm lub dłuższej. Być może, iż przy niektórych zdjęciach portretowych spadek ostrości w kierunku naroży obrazu, występujący tu szczególnie wyraźnie, wzmacnia plastyczny wyraz zdjęcia. Bywają też modele telekonwerterów przystosowane do współpracy z przysłoną automatyczną. Jeżeli potrzebna jest szczególnie długa ogniskowa, to można umieścić dwa telekonwertery jeden za drugim. Oczywiście jakość obrazu jeszcze więcej na tym ucierpi, podczas gdy czas naświetlania zwiększy się skokowo. Jeśli np. użyjemy jednocześnie dwóch telekonwerterów 2x, to musimy przedłużyć czas 16-krotnie, aby otrzymać poprawne naświetlenie, co wynika z rachunku (2×2)x(2×2). Z połączenia telekonwerterów 2x i 3x wynika współczynnik przedłużenia ekspozycji 36, a przy dwóch konwerterach 3x wyniesie on nawet (3×3)x(3×3) = 81. Naturalnie może się zdarzyć, że zgodzimy się na te współczynniki za cenę osiągnięcia ogromnej długości ogniskowej. Są to bowiem długości naprawdę imponujące: dwa telekonwertery 2x przedłużają ogniskową teleobiektywu 200 mm do 800 mm, a dwa 3x-do 1800 mm.

Osłona przeciwsłoneczna

Normalnie do obiektywu powinno docierać tylko światło odbite od danego przedmiotu albo wychodzące ze źródła leżącego w polu widzenia obiektywu. Wszelkie inne światło może powodować odbłyski, zadymienia i odwzorowania przysłony na błonie. Osłona przeciwsłoneczna zapobiega przedostawaniu się takiego światła do obiektywu. Skuteczna osłona przeciwsłoneczna musi być dostatecznie długa, aby chronić obiektyw przed niepożądanym światłem (większość osłon przeciwsłonecznych nie spełnia tego warunku), ale z drugiej strony nie powinna być za długa, żeby nie odcinała części obrazu. Ponadto powinna ona też umożliwiać zastosowanie filtru. Niektóre obiektywy, zwłaszcza dobre teleobiektywy, mają wbudowaną osłonę przeciwsłoneczną. Powłoki przeciwodblaskowe wysokiej jakości, stosowane w dzisiejszych obiektywach, często pozwalają obywać się bez osłony przeciwsłonecznej. Zachowuje ona wtedy tylko swoją rolę ochrony obiektywu przed deszczem, śniegiem i przypadkowymi dotknięciami palców.

Światłomierz

Ten mały przyrząd mierzy intensywność światła, wskazuje właściwe nastawienie przysłony i migawki, należy do najpotrzebniejszych akcesoriów. Dołączona do niego instrukcja opisuje najdokładniej, jak należy się nim posługiwać. Dziś wiele aparatów ma wbudowany światłomierz, półautomatycznie lub w pełni automatycznie sprzężony z nastawianiem ekspozycji. Wtedy istotne informacje o nim znajdują się w instrukcji posługiwania się aparatem. W tym przypadku nie potrzebujemy już oddzielnego światłomierza, powinniśmy jednak pamiętać, że wykorzystywanie światłomierza wbudowanego podlega ograniczeniom, które omówimy później. Większość oddzielnych światłomierzy można używać dwiema zasadniczo różnymi metodami pomiarowymi, z których każda ma swoje zalety i wady. Pomiar światła odbitego mierzymy skierowując światłomierz od strony aparatu ku przedmiotowi zdjęcia. Tą metodą fotografujący może wykonywać oddzielne pomiary poszczególnych części motywu, aby określić jego maksymalny kontrast. Łatwo przy tym jednak o błędne wyniki, jeśli pomiar nie jest dokonywany prawidłowo. Najczęstszy błąd: światłomierz znajduje się w takim położeniu, że pomiar obejmuje zbyt dużo nieba i dlatego wynikiem jest za krótka ekspozycja. Zdjęcie jest wtedy niedoświetlone, obraz zbyt ciemny.

Komórka selenowa

Komórka selenowa sama wytwarza prąd elektryczny, mianowicie o natężeniu zależnym od jasności padającego na nią światła (dlatego nie potrzeba tu wymienianej okresowo baterii). Prąd ten przepływa przez mały galwanometr i powoduje wychylenie jego wskazówki. Zalety światłomierza z komórką selenową polegają na tym, że jego praca nie jest ograniczona w czasie, że działa nadzwyczaj niezawodnie, a jego barwoczułość spektralna jest bardzo zbliżona do czułości błon barwnych. Do wad zalicza się jego spora wielkość (bo jego zdolność pomiarowa jest proporcjonalna do powierzchni komórki selenowej), brak reakcji na bardzo słabe światło i duża wrażliwość na upadek, uderzenia itd., gdyż galwanometr łatwo ulega uszkodzeniom. Komórki z siarczkiem kadmowym i krzemowe muszą być zasilane małą baterią, którą trzeba co rok czy dwa wymieniać. Pod wpływem światła padającego na komórkę jej opór elektryczny zmienia sit; odwrotnie proporcjonalnie do intensywności światła: im ono jest jaśniejsze, tym bardziej spada opór komórki i wzrasta natężenie prądu przepływającego przez nią z małej baterii do galwanometru, a zatem również wychylenie wskazówki tego przyrządu i wskazywana przez nią wartość. Zaletami takich światłomierzy są: małe rozmiary (dzięki czemu można wbudować światłomierz do aparatu małoobrazkowego nie powiększając jego obudowy), dość duża odporność mechaniczna (a więc niewrażliwość na wstrząsy) i bardzo wysoka światłoczułość pozwalająca dokonywać pomiarów nawet przy świetle księżyca.

Filtry

Filtry żelatynowe. Tutaj barwnik filtru nakłada się na cienką folię żelatynową. Ze względu na swą krańcową cienkość filtry żelatynowe mają doskonałe własności optyczne, które pozwalają na ich stosowanie do obiektywów o dużych otworach względnych i do nadzwyczaj długich teleobiektywów, niezbyt dokładnie rysujących w przypadku użycia filtrów gorszej jakości. Filtry żelatynowe łatwo ulegają uszkodzeniu przez ścieranie, zarysowanie, odciski palców lub wilgoć (nie należy nigdy na nie chuchać przystępując do czyszczenia). Są to jednak filtry najtańsze i produkowane w największym wyborze odcieni. Filtry żelatynowa-szklane. Zależnie od jakości szkła, własności optyczne filtrów tego typu mogą się wahać od doskonałych do marnych. Filtry te są o wiele mniej narażone na uszkodzenia, łatwiej nimi manipulować i czyścić je, a za to są droższe od żelatynowych. Filtry barwione w masie. Tutaj barwnik filtru dodaje się do szkła. Istnieją dwa rodzaje: filtry płasko-równoległe o najwyższej jakości optycznej, które można rozpoznać po ich niezwykłej grubości (ok. 5 mm) i stosunkowo tanie, cienkie filtry, często bardzo złe pod względem optycznym. Z powodu trudności technologicznych w uzyskaniu odpowiedniej absorpcji widmowej barw, filtry barwione w masie są wyrabiane w bardzo ograniczonym wyborze.

Dobry fotograf Fotografia slubna Profesjonalizm Fotografia jako hobby Niezapomniane wesele Rozjasnianie Czulosc ekstremalna Blony o najwyzszej czulosci Fotografowanie przy slabym oswietleniu Przy swietle ksiezyca i gwiazd Unikac symetrii Rownoleglosc linii pionowych Woda Krajobraz rowninny Oswietlenie w fotografii krajobrazowej Linie w obrazie Krajobraz Zainteresowanie tematem Obiekty lustrzane Teleobiektywy Telekonwertery Oslona przeciwsloneczna Swiatlomierz Komorka selenowa Filtry Filtry korekcyjne Zadania filtrow korekcyjnych Filtry konwersyjne Torba na sprzet fotograficzny Sposob konfekcjonowania i podloze Czulosc Typ wywolywacza Ostrosc odwzorowania Barwoczulosc Blony odwracalne Blona negatywowa Swiatlo dzienne Czynniki zmienne Posrednie oswietlenie fleszem Fotografia astronomiczna Zdjecia Temat kompozycji Komentarz Kompozycja spektaklu Projekcja przezroczy a film Mysl przewodnia pokazu przezroczy Rozne mozliwosci projekcji przezroczy Oprawianie przezroczy klasyfikacja Ekrany Magnetofony i synchronizatory Projekcja przenikania Ciemnia Ciemnia domowa Oswietlenie ciemni Utrwalanie Opracowania Fotografia naukowa Oswietlenie Podczerwien Daleka podczerwien Praktyka fotografii w ultrafiolecie Zastosowanie fotografii w ultrafiolecie Odciski palcow Fluorescencja Fotografia fluoroscencyjna Fluorografia Fotografia Makrofotografia Ultrafiolet filtrowany Fotomateria Fotogramy Kamera pomiarowa Stopien odbicia wewnetrznego Duze obiektywy Obiektywy szerokokatne sprzet Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Sprzet do fotografii - Page 2 Sprzet do fotografii - Page 3 Sprzet do fotografii - Page 4 Sprzet do fotografii - Page 5 Sprzet do fotografii - Page 6 Sprzet do fotografii - Page 7 Sprzet do fotografii - Page 8 Sprzet do fotografii - Page 9 Sprzet do fotografii - Page 10 Sprzet do fotografii - Page 11 Sprzet do fotografii - Page 12 Sprzet do fotografii - Page 13 Sprzet do fotografii - Page 14 Sprzet do fotografii - Page 15